Den bedste meditationsteknik?

Den bedste meditationsteknik

Findes der én enkeltstående meditationsteknik, der står over alle de andre når det handler om at holde sig ung, vital, sund og rask?

I de sidste tyve år har man forsket mere og mere i hvorfor vi bliver ældre, hvordan alder udvikler sig i kroppen og om der findes måder at bremse aldringsprocessen på.

Noget, der interesserer forskerne intenst er, at man har fundet mange beviser for at meditation kan bruges til at forebygge Alzheimers symptom og mange af de følgesygdomme, som Alzheimers fører med sig.

Det er blandt andet interessant fordi man mener at om år vil næsten dobbelt så mange mennesker, som nu, være ramt af en eller anden form for demens verden over.

Dr Robert Keith Wallace var en af de første moderne videnskabsfolk, der studerede meditationens effekt på aldring. I 1982 publicerede han sine resultater i The International Journal of Neuroscience og de viste at folk, der havde mediteret i mere end fem år havde en biologisk alder, der var 12 år yngre end deres kronologiske alder. Så hvis de var 55 år gammel på fødselsattesten, så var deres faktiske alder 43. Flere af de folk han undersøgte var endda 27 år yngre end de fleste andre mennesker på deres alder. Dette studie var baseret på TM meditation.

I 1980’erne opdagede en videnskabskvinde ved navn Elizabeth Blackburn en nøglefunktion til vores aldringsproces. Hun fandt ud af, hvad vores aldersmarkører i kroppen var lavet af. Man har i mange år vidst, at man kunne måle på vores kromosomer, hvor gamle vi er biologisk set og også, hvor stor risiko vi har for at udvikle kroniske, aldersbetingede sygdomme indenfor en overskuelig årrække.

Blackburn opdagede, at enderne af vores kromosomer er lavet af et enzym, man har valgt at kalde for telomeraser, som er nøglen til vores aldersproces.

I 2009 fik Elizabeth Blackburn Nobelprisen for sit arbejde med- og opdagelsen af dette enzym, som man nu kalder for vores anti-aging enzym, fordi det sørger for at holde vores kroppe unge, vitale, sunde og raske.

Blackburns banebrydende studier og resultater viste bla, at jo mere stresset vi føler os i en lang periode, jo mindre aktivitet er der i vores anti-aging enzym. Groft forenklet kan man sige, at cellerne i vores krop får sværere ved at dele sig på en perfekt måde, fordi anti-aging enzymets aktivitet bliver nedsat.

Langtidsstress accelererer vores aldringsprocess, bla fordi stresshormonet kortisol nedsætter anti-aging enzymets aktivitet i vores celler. Med andre ord: Når vi er langtidsstressede ældes vi simpelthen hurtigere! Den gode nyhed er, at man kan gøre noget ved det!

I et studie fra 2007 fandt forskerne, at Zen-meditation virkede mod alderseduktion af grå-masse i hjernen på en gruppe, der mediterede regelmæssigt. De havde målbart tykkere grå hjernemasse i områder, der har med opmærksomhed at gøre.

I 2009 fandt man på at sammenligne en gruppe ældre mennesker, der havde mediteret med mindfulnessteknikker regelmæssigt i længere tid, med to andre grupper, der aldrig havde mediteret før. Man studerede deres evne til opmærksomhed. Det viste sig at de var signifikant bedre til opfatte hurtigt end den kontrolgruppe, der var på samme alder, som dem. Men det mest overraskende var, at de også havde en bedre opmærksomhedreaktion end den yngre kontrolgruppe og det selv om man ved, at evnen til opmærksomhed svækkes med alderen.

I et studie i 2010 sendte flere forskere, bla Elizabeth Blackburn, 30 mennesker på et 3 mdrs retræte med 6 timers daglig mindfulnessmeditation og 30 andre mennesker, der matchede de første på alder, livsstil, meditationsbaggrund, BMI og mange andre målbare punkter, stod på venteliste, som kontrolgruppe. Efter 3 måneders meditation viste studierne, at de 30 der havde været på retreat, drastisk havde forbedret aktiviteten i deres anti-aging enzym, som var 33% mere aktivt/genopbyggende end kontrolgruppens. Og ikke nok med det, de følte alle sammen at de havde bedre greb om hverdagssituationer, følte større mening med livet, samt havde lavere niveau af neuroser; anspændthed, moodyness og angstfyldthed.

I 2012 studerede man en gruppe voksne mennesker, der tog sig af deres demente familiemedlemmer i mindst tre dage om ugen. Hele gruppen på 49 mennesker, som man forskede i, havde milde depressionssymptomer. De blev delt i to grupper. Den ene gruppe praktiserede Kirtan Kriya meditation I 12 minutter om dagen i otte uger. De andre slappede af med at lytte til afslappende musik i samme 12 minutter om dagen i de otte uger. Meditationsgruppen viste en forbedring på 43% i deres telomerase/anti-aging enzyms aktivititet, sammenlignet med 3.7% i gruppen, der havde lyttet til afslappende musik.

Man har altså fundet bevis for, at meditation reducerer stress, men også angst og depression, det forbedrer folks kognitive mekanismer, samt nedsætter risikoen for de store livstilsdræbere, som diabetes, hjerte-karsygdomme, cancer, forhøjet blodtryk mm.

Studierne er mange og meditationsteknikkerne er også mange. Findes der èn særlig meditationsform, der er bedre end andre?

Dan Buettner er en forsker, der har skrevet bogen “Blue Zones”. Han rejser ud til de hotspots i verden, hvor folk lever i længere tid end de fleste andre steder i verden. Ifølge Buettner er alder 10% genetisk bestemt og 90% livstilsbestemt. Han oplever, at der skal meget små livstilsændringer til for, at folk lever et længere liv. I alle samfund, hvor folk lever længere end andre, har de én ting til fælles; de har mekanismer indbygget i hverdagen, der beskytter dem mod stress. Dét er den vigtigste forskel på om folk lever et sundere og længere liv.

Meditation er en af de hurtigste og mest effektive metode til at slippe stress. Mange forskellig meditation og mindfulness teknikker har i studier vist sig som effektive værktøjer til at bekæmpe stress. Det kan altså anbefales at indrage meditation og mindfulness i en morderne livsstil, for enhver som ønsker at beskytte sig mod stress. Netop stress er hovedskurken når man taler aldringsprocesser. Det ser ud til at det er mindre vigtigt hvilken meditationsteknik du benytter dig af (så længe du benytter en legitim teknik) hvis målet er at leve sundt og længe. Det vigtigste er at finde en teknik du har det godt med og som du udfører regelmæssigt

Hvis du vil igang med at dyrke meditation kan du finde god dag meditation & mindfulness app her
Kigge i vores kalender efter kommende meditationskurser her

2 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar