Vejle Sygehus

Medarbejdere fra én afdeling på Vejle Sygehus har deltaget i et forløb over 9 måneder. Den hyppigst angivne årsag til stress er i DK; manglende balance mellem arbejde og privatliv. Den viden fik Region Syd til at køre et projekt for medarbejdere af afdelingerne på Vejle Sygehus.

Region Syddanmark (Vejle Sygehus) - Meditation og Mindfulness

Medarbejdernes evne til at håndterer pressede situationer på arbejdet steg fra 19% til 42%

Projektets formål var, at implementere et redskab til at hjælpe ildsjæles omstilling mellem arbejds- og privatliv. Et redskab medarbejderne kunne få nem og hurtig adgang til både på arbejdspladsen og i hjemmet. Projektets mål var ultimativt, at mindske og forebygge brugen af personalepolitiske instrumenter i.f.m. stress.

Under forløbet blev deltagerne undervist i Mindfulness og Meditation samt Positiv Psykologi. Der blev sideløbende etableret et meditationsrum til medarbejderne for, at understøtte den nye vane. I rummet kørte GOD-DAGs lydfiler, hvor deltagerne trygt og uforstyrret kunne sætte sig ned, trække vejret og lukke øjnene. Desuden blev der arrangeret fælles morgenvejrtrækning, for at balancere nervesystemet, og på den måde omstille kroppen og hjernen til at komme godt i gang med arbejdsdagen.

Vejle Sygehus har udarbejdet en grundig både kvantitativ og kvalitativ evalueringsrapport. Evalueringen viser, at antallet af medarbejdere, der følte sig gode til at håndtere pressede situationer på arbejdet var steget fra 19% til 38%. At antallet af medarbejdere, der følte sig gode til at holde fokus på arbejdet var steget fra 19% til 42%. Desuden at 56% af medarbejderne efter endt forløb vælger at deltage i fælles morgen-vejrtrækning.