Novo Nordisk – Forløb for 140 ledere

Målet for forløbet var, at lederne kunne tilføre deres travle hverdag øget nærvær og autenticitet. Det var HR-direktør Andreas Friis, som planlagde forløbet, som cirka 140 af virksomhedens ledere fra afdelingen Devices and Sourcing har deltaget i. Når han i dag ser tilbage på forløbet, står introduktionen til meditation som et af de elementer, der havde mest appel til lederne.

Erhvervsmeditation blev valgte som værktøj, fordi kompetencen til nærvær og empati boostes via meditation. Det betyder i praksis, at kontakten til andre mennesker naturligt øges og sker på autentisk vis.

Novo Nordisk - Meditation, 150 ledere

Meditation appelerer til ledere i Novo Nordisk

Lederne modtog undervisning i meditations biokemiske effekter og meditations effekt på hjernen og intellektet. De erfarede hurtigt, hvordan de 12 minutter kunne give dem en fornyet energi, arbejdsglæde og kompetence til, at bevare roen i de mange daglige skift, som ledelsesrollen i dag spænder over. En konkret udfordring var de mange daglige møder, der ofte lå i umiddelbar forlængelse af hinanden.

I seks måneder indøvede lederne – individuelt og i teams – de nye vaner.  Nærværet blev hjulpet godt på vej, og lederne oplevede stor tilfredshed med det nye værktøj, som blev gjort tilgængeligt bl.a. via lydfiler på intranettet.

Og da NOVO efter forløbet ændrede sin mødepraksis til, at varigheden af 1-times møder blev ændret til 50 minutter, blev vilkåret for fastholdelse skabt. På den måde er der nu altid minimum 10 minutter øremærket en mental pause mellem de daglige møder.

Det konkrete tiltag betyder, at der nu et skabt en fælles forståelse, for vigtigheden i at træde et skridt tilbage, trække vejret og mærke roen i kroppen. For som Henning Daverne forklarer redskabets effekt; ”Når du får ro på toppen, skaber du ro i kroppen”.

Læs mere i artiklen fra Kristeligt Dagblad

Novo Nordisk - Meditation, evaluering af Novo- lederforløb